Hoppa till innehåll

Hur man byter ut filtret i vaxmasken

Hur man byter ut filtret i vaxmasken

Vallningsmasken är viktig i alla vallabodar. Den skyddar dig mot partiklar och ångor som uppstår vid skidprepareringen, men detta förutsätter att du regelbundet byter filter.

Vilken mask du än använder gäller samma regel för alla: Du måste byta filter på vaxmasken minst en gång om året. En bra tumregel är att göra detta i början av säsongen. Om du vaxar skidor regelbundet bör du lägga till ett extra filterbyte under säsongen.

Varför behöver du byta filter i masken? Ett gammalt filter kommer drastiskt att minska skyddet som masken ger. Det spelar ingen roll om du använder masken mycket eller lite, eftersom filtret aktiveras när det tas ur förpackningen och kommer i kontakt med luft för första gången.

Följ dessa enkla steg för att byta ut filtret:

Steg 1: Hitta rätt filter.

Vi har tre olika masker. Den första heter T42 Economy Mask och det kompatibla filtret är T42-2F. Den andra masken heter T43 Racing Mask och det kompatibla filtret är T42-2F. Den sista masken heter T41 Pro Mask och det kompatibla filtret är T41-2F.

Steg 2: Ta bort det gamla filtret.

Det gamla filtret går inte att återanvända. Vilket betyder att du kan slänga den.

Steg 3: Sätt i det nya filtret.

Se till att du sätter i både gas- och partikelfiltret. Dessa kan appliceras tillsammans på maskerna.

Steg 4: Glad vaxning.

Du är nu redo för en ny säsong med en fullt fungerande mask.

Vi rekommenderar att du förvarar masken och filtret i en förseglad påse eller låda och sätter in masken mellan användningarna. Detta förlänger livslängden på filtren och undviker att få in damm i masken.

Alla masker och filter