Hoppa till innehåll

Fakta och tidslinje för fluor i vårt skidvax

Fakta och tidslinje för fluor i vårt skidvax

Vi har utvecklat skidvax i över 70 år. Vi var också de första som tog bort fluor från skidvaxet.

Timeline

1987Fluorvallor lanserades.
1995Maskrekommendationer och säkerhetsregler i vallningsguider och på vallningskurser. Säkerhetsregler i anslutning till vallning publicerade.
2009STAMI-rapporten visade förhöjda partikelnivåer i arbetsmiljön för vallare och rekommenderar åtgärder för professionella vallare.
2009Implementerar direktutsug från arbetsstationer i egna vallabodar och utrustar våra vallare med friskluftsmasker.
2010Vi testar fluorkoncentrationen hos vår personal och har fortsatt med detta sedan dess.
2009Vi startar Future Cera-projektet med avsikt att fasa ut C8-kemi.
2011Vi börjar sälja masker.
2012Vi börjar sälja WAX VENT-utsugslösningen.
2013C8 fasas ut från produkter med låg fluorhalt (LF). Framtida Cera (C6)-märkning införd.
2016C8 fasas ut från produkter med hög fluorhalt (HF).
2017Vallningsregler utarbetas i samarbete med Skiforbundet och Folkehelseinstituttet i Norge.
201860 % av alla våra produkter är fluorfria.
2018Fluorfrimärkning på produkter införs.
2018Ny fluorfri och C6-baserad flytande glidvalla lanseras (inget vallajärn behövs).
2019Alla nya produkter efterlever EU:s 2020-förordning.
201970 % av våra produkter är fluorfria.
2019Rotoborste med utsug lanseras.
2019Fluorfri maratonvalla (tävling) lanseras.
2020Vi tar bort allt fluor från vallan. Det betyder att inga av de produkter som vi tillverkar, marknadsför eller säljer i sina egna kanaler innehåller fluor eller andra giftiga ämnen.
2020Pro by Swix lanseras. Ett helt nytt sortiment fluorfria glidvallor som ersätter det tidigare Cera Nova-systemet. 

Vi har bidragit och bidrar fortfarande i viktiga projekt om forskning kring mjölfria material.