Hopp til innhold

Anbefalinger til deg som smører ski

Anbefalinger til deg som smører ski

Våre smørevettregler for private smøreboder

Bruk miljøvennlige og nedbrytbare produkter

All skismøringen vi selger er fluorfri.

Ha god ventilasjon i smøreboden

Smøreboden bør ha en vifte som suger luft ut, samt en inngang der det kommer frisk luft inn. På denne måten sørger du for sirkulasjon i luften.

Anbefalt utstyr til smøreboden

Benytt alltid maske når du legger og børster glidprodukter

Masken må ha anbefalt filter (minimum A1P3). Oppbevar masken tett og skift filter minimum før hver sesong. Følg produsentens anbefaling om rengjøring.

Unngå svevestøv

Ved bruk av rotobørste, anbefaler vi å bruke en med innebygget avsug. Denne fjerner så godt som alt svevestøv. Kobles rett i støvsuger.

Anbefalte produkter når du bruker rotobørste

Vær forsiktig når du bruker smørejern

Ikke bruk høyere temperatur på smørejernet enn nødvendig og tørk av smørejernet etter pålegging. Partikkelkonsentrasjonen øker med økende forskjell mellom smeltetemperatur og smørejerntemperatur.

Benytt egnede hansker ved håndtering av skirens og andre flytende produkter

Vi anbefaler alltid å bruke hansker når du håndterer flytende produkter.

Ikke røyk i smøreboden

Røyking og partikler er en svært skadelig kombinasjon.

Anbefalte beskyttelsesutstyr

Ikke spis eller drikk i smøreboden

Spis mat, ikke skismøring.

Sørg for at avfallet samles og kastes i restavfall

Naturen er lekeplassen vår, la oss holde den ren.

Vask hender etter at du er ferdig med smøring av skiene

Vasking av hender er alltid en god regel, uansett.