Hopp til innhold

Slik har vi forsket på fluorfri skismøring

Slik har vi forsket på fluorfri skismøring

Det ligger tusenvis av timer med testing, feiling, forskning og arbeid på labriatorium ligger bak dagens fluorfrie skismøring.

Det er viktig for Swix å bli fluorfri fordi det etterhvert har blitt godt dokumentert at fluor har skadelige virkninger på helse og miljø.

Christian Gløgård, R&D Manager

Tidlig forskning på konsekvenser av fluor

Vi kuttet all produksjon og salg av fluorholdig skismøring i 2020, men arbeidet mot en fluorfri skisport begynte lenge før både dette, og lenge før det ble snakk om et fluorforbud i Verdenscupen.

– I 2009-10 kom de første rapportene om at det var funnet PFOA hos smørere. PFOA er i dag et forbudt stoff som forbundet med fluor. Dette ble tatt veldig alvorlig ganske tidlig, fortsetter Gløgård.

Kuttet ut farlig fluor

På den tiden inngikk vi et samarbeid med blant andre FHI (Folkehelseinstituttet) og Stami (Statens arbeidsmiljøinstitutt) for å finne ut hva omfanget av problemet med fluor i skismøring faktisk var. Vi startet da arbeidet med å kutte ut det som kalles langkjedet fluorteknologi (C8) fra skismøringen. Langkjedet fluorteknologi ble forbudt i EU i 2020. Vi gikk over til C6, som er kortkjedet fluorteknologi, frem til all fluor ble kuttet i 2020. C6-kjedet fluorteknologi er fortsatt tillatt i EU.

Arbeidet med fluorfri skismøring startet

Allerede tilbake i 2013 begynte vi, sammen med SINTEF, å forske på nye stoffer som kunne erstatte fluoren i skismøring. Stoffene måtte ha de samme egenskapene som fluor, for eksempel å gi god glid på skia, men samtidig være nedbrytbare.

- I vår topplinje for glidere, det som heter TS (Top Speed), har vi erstattet fluoren med to type stoffer. Det er stoffer som er hydrofobe, men også nedbrytbare. Det vil si at når disse stoffene kommer i kontakt med jord og vann, så brytes de ned og blir til sand og vann. Dette er to stoffer som har ulike egenskaper, men som virker sammen, sier Christian Gløgård.

Flere typer fluorfri skismøring

I dag finner du fluorfri skismøring til all slags bruk: Fra flytende glider som sprayes rett på skiene til pulver for konkurranse og produkter som brukes til felleski.

Bak produktene ligger det timesvis med testing, feling, forskning og arbeid i labriatorier.

– Skismøringen som kommer ut i dag er teknologisk mye mer avanserte produkter enn fluorproduktene de erstatter, slår Gløgård fast.

Stolt av arbeidet

I en episode av podcasten blir du også kjent med Espen Falck Engelstad som er tidligere direktør i Brav, selskapet som eier Swix.

Han understreker at det å lansere Swix som helt fluorfri er noe som betyr mye for.

– Det er utvikling som dette som gjør at man blir veldig stolt av å jobbe i Swix og i selskapet, sier Falck Engelstad.